Format de l’edició 2017:

L’edició de 2017 comptarà amb 2 seminaris de creació. Cada seminari serà anomenat “germen” i tindrà 2 fases:

  • una primera trobada de 3 dies en un indret del territori equipat per a residències artístiques. Els participant disposaran d’allotjament, transport i manutenció.
  • una trobada de les 2 línies en una jornada festiva a Barcelona on els gèrmens entren en contacte amb el públic.

Calendari

GERMEN 1: De la no creació com a forma de treball. Sociedad Doctor Alonso – Tomàs Aragay
Cal Gras – AVINYÓ (del 29 setembre tarda al 2 octubre al matí)
Nau Ivanow – BARCELONA (3 octubre)

GERMEN 2: L’èpica de la sabata i l’espardenya. Manel Barceló  
Konvent – BERGA (del 28 setembre tarda al 30 setembre)
Nau Ivanow – BARCELONA (2 i 3 octubre)

Requisists per a la participació de l’edició 2017:

Per a cada germen hi haurà 10 places. Els interessats haureu de complimentar el formulari següent

Un cop feta la inscripció es demanarà el currículum als participants. Si hi hagués excés de demanda, es procediria a la selecció per currículum.

El cost de participació en el projecte és de 150€. L’import correspon al cost de l’estada que inclou transport, dormir i menjar.
Aquest preu està subvencionat pel programa europeu Creative Lenses (de no ser així, el cost total per alumne seria de 350€).

Qualsevol dubte o comentari el podeu dirigir a info@escenagerminal.cat